Kära min moda
Banna inte mej
For jag är so sen påkvellan

Gossarna hålle myctey av mej
O därfor bleg jag so lenge

Spellman a spelt
Fiol a dans
Gossarna dans
Danser i dans

Dej gjorde jag
Dej qick så brå
Darfor bleg jeg so lenge